Go to Top

Estadística de trucades ateses al 2016

Ampliar gràfic

Ampliar gràfic

Som ben conscients de que el servei que oferim al Telèfon de l’Esperança és poc objectivable. No tenim dades identificatives de les persones que ens truquen. Ni tan sols podem detallar allò que ens expliquen emparats en el nostre principi d’anonimat i confidencialitat, principi que caracteritza la nostra activitat.

Per aquest motiu, la nostra estadística de trucades és l’únic canal objectiu per a poder fer difusió de les necessitats socials i personals que expressen les persones que truquen al 93 414 48 48 cercant una veu amiga que els escolti i acompanyi en situacions difícils. Aquestes dades poden ser un baròmetre que ens permeti conèixer el moment que viu la nostra societat.

De nou, l’any 2016 ha suposat un nou rècord de trucades ateses. Han estat un total de 22.614 trucades, que representen un 5,5% més que l’any 2015. Una dada poc tranquil·litzadora si tenim en compte que el futur més immediat es contempla amb perspectives més optimistes que les que hem viscut aquests darrers anys immersos en un crisi massa llarga.

Pel que fa als motius més freqüents de trucada, destaquen aquelles persones amb problemàtica crònica que truquen de forma habitual mantenint un estret vincle amb el servei (52,13%), seguit de la necessitat de parlar (31,80%) i les situacions límits o de desesperació (1,57%).

Si filem més prim respecte a la problemàtica que manifesten totes elles, és la salut mental qui segueix encapçalant la nostra estadística amb un 44,58% del total. Això vol dir 10.081 trucades de persones que lluiten per a millorar el seu estat mental i per a pal·liar el seu malestar i viure amb més plenitud el seu dia a dia. La depressió, el trastorn bipolar, l’ansietat, el trastorn obsessiu-compulsiu o l’esquizofrènia acostumen a ser els trastorns més freqüents. Però també la ideació o conducta suïcida, com a cas de màxim sofriment personal,  segueix ben present en la nostra atenció. Amb un 0,46% de freqüència, hom pot pensar que no és una casuística alta i que, per tant, és una xifra de lectura positiva. Però en escoltar aquestes persones queda ben palès l’alt patiment que estan vivint i el risc de mort que això suposa per a elles mateixes i, de retruc, el sofriment i la situació d’extrema vulnerabilitat emocional per tot el conjunt de persones (familiars, amistats, etc.) que sobreviuen a aquesta dramàtica situació.

Han augmentat significativament les problemàtiques relacionades amb temes personals, passant del 20,40% el 2015, al 24,22% el 2016, és a dir un total de 900 trucades. Entre elles destaquen per major freqüència les referents a incomunicació i necessitat de parlar, que representen un total de 1.592 trucades ( 7,04%), i la solitud, amb 1.164 trucades (5,15%).

El tercer grup de problemàtiques més habituals, les relacionals, es mantenen amb un 12,55% del total, especialment familiars en general, dificultats entre pares i fills i crisi de parella.

Les dades sobre la resta de problemàtiques no presenten variacions especialment significatives respecte al 2015.

El perfil més freqüent de persona que ens truca segueix sent de dona (69,68%) d’entre 40 i 70 anys (61,03%). L’estat civil és majoritàriament solter/a (38,80%), seguit de vidu/a (13,92%) i separat/a (10,97%) i amb domicili a Barcelona ciutat (30,64%) i resta de la província (24,26%).

Veure revista Una veu amiga en versió impresa

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.