Go to Top

Estadística de trucades ateses al 2017

Com hem comentat a l’editorial, l’estadística anual de trucades suposa la principal font de dades sobre allò que copsem a través del Telèfon de l’Esperança. Acostuma a ser un reflex força fidel de l’estat emocional d’una part de la nostra societat i de les dificultats que en són la causa. Unes dades que sempre respecten l’anonimat i confidencialitat que caracteritzen la nostra actuació.

Una primera anàlisi més general ens permet observar un fet significatiu que és haver superat de nou el nombre anual de trucades. Hem tancat l’any 2017 amb 23.071 trucades ateses pels nostres voluntaris i voluntàries gràcies al seu esforç continuat i la seva disposició solidària i altruista.

En referència a les problemàtiques per les quals ens truquen, no s’observen diferències especialment significatives respecte dels darrers anys. Només destacar que la salut mental segueix sent un primer motiu de trucada molt per sobre de la resta (48,76%) i en continua progressió ascendent, encara que ja més lenta. Destaquem també l’augment de problemàtiques relacionades amb la necessitat de companyia i solitud entre la gent gran, que ha passat del 4% de l’any 2016 al 6,68 del 2017. Però compte que aquesta problemàtica no és exclusiva d’aquest col·lectiu perquè també representa el 9,54% del resta de trucades. Com a societat seguim tenint una gran i important assignatura pendent.

Enguany fem una anàlisi més detallada d’altres dades estadístiques que permeten extreure el perfil més freqüent de persona que truca al nostre servei. Així podem dir que es tracta majoritàriament de dones (69,68%), d’entre 51 i 60 anys (27,89%) seguit de l’interval d’entre 61 a 70 (18,72) i de 41 a 50 (17,26%). L’estat civil més freqüent segueix sent solter (43,40%) amb gran diferència respecte de la resta. L’idioma en què s’expressen és molt equitatiu entre català (59,06%) i castellà (40,48%).

El lloc de procedència de la trucada segons ens manifesten els usuaris i usuàries al llarg de la mateixa és majoritàriament de Barcelona ciutat (31,28%), seguit de ben a prop per la resta de la província de Barcelona (23,44%) i tenint en tercer lloc altres comunitats fora de Catalunya (19,69%).

Altres característiques de les trucades són l’hora en què es produeixen i la durada. Els horaris on en rebem més i on ens consta que les persones han de fer intents reiterats per a aconseguir comunicar amb nosaltres són a partir de les 16 i les 24 hores (43,51%). La resta d’horaris diürns no queden gaire lluny d’aquests valors. On s’observa la freqüència més baixa és entre les 4 i les 8 del matí (8,03%). I respecte de la durada, el més habitual és sigui entre els 10 minuts i els 60, però especialment en l’interval dels 14 als 30 minuts.

Finalment les dades ens mostren que la gran majoria de les persones que s’adrecen a nosaltres són originàries de Catalunya (67,09%), seguit de la resta d’Espanya (31%).

Com sempre, i com no podria ser d’altra manera, a totes elles seguirem oferint la nostra veu amiga quan que ho necessitin. I volem expressar el nostre més sincer agraïment tant a les persones que conformen el nostre voluntariat com a totes aquelles que dipositen en nosaltres la seva confiança i ens permeten oferir-les un bri d’esperança.

 

Versión en castellano

Estadística de llamadas atendidas en el 2017

Versió impresa

Una veu amiga – Juny 2018

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *