Go to Top

Editorial

A moltes persones els fa por el canvi, és normal, tots els canvis són difícils d’afrontar. La por no és bona, sabem que ens paralitza, ens impossibilita avançar, fer les coses que ens agrada¬ria fer. Per tant, passar d’una situació coneguda i còmode a una desconeguda ens demanda motivació i força de voluntat. Hem de fer fora totes les pors i tenir molt clar on volem arribar, per així trobar el bon camí.

Tots som conscients que, a hores d’ara, el telèfon de l’esperança demana un canvi perquè els canvis socials obliguen. Innovar esdevé una tasca obligatòria per a nosaltres, i per a totes les institucions que ofereixen un servei a la societat. Així doncs, és el moment d’iniciar aquest canvi, un canvi cap a una millor situació.

El primer que hem fet ha estat prémer el botó de pausa, i iniciar un període de re¬flexió, perquè com deia Einstein: “si conti¬nuem fent el mateix de sempre, obtindrem els mateixos resultats”, i no podem espe¬rar canvis. Amb aquesta tasca hem invertit aquest temps, des de la celebració del 50 aniversari del Telèfon fins ara.

Ha estat indispensable dur a terme una anàlisi i avaluació de la nostra història, de tot el que hem fet fins ara, de tot allò bo i d’allò no tan bo, de les necessitats i deman¬des de totes les persones que formen part de la gran família del Telèfon: voluntàries i voluntaris, l’equip que contribueix a la bona marxa quotidiana del servei, els membres del Patronat que ens encarreguem de mar¬car l’estratègia, la missió i la visió de la ins¬titució. Tots i cadascun de nosaltres estem preocupats i ocupats per a que el servei del Telèfon de l’Esperança millori dia a dia, augmentin el nombre de trucades, de vo¬luntàries i d’ajudes econòmiques.

Hem dut a terme dues jornades, la del 13 de juliol i la del 28 de setembre d’enguany, que han estat decisives per donar les primeres passes en aquest nou període. En elles hem aconseguit aportar llum a les qüestions re¬llevants que hem d’impulsar a hores d’ara: la formació continuada, la comunicació in¬terna i externa, la millor participació de les persones voluntàries, un coneixement més proper de les persones que integrem el pa¬tronat i, en conclusió, els objectius de caràcter estratègic que es pretenen promoure.

Per a poder donar resposta a les necessitats i reptes del Telèfon del segle XXI, aquest any inaugurarem un nou local a la porta del costat. Un nou espai ens permetrà dur a terme una formació inicial i continuada de voluntaris en condicions, una organització i planificació de l’activitat del telèfon que permeti emprendre nous projectes i projectar una nova imatge adaptada als temps.

Amb l’ajuda de tothom, estem segurs que el millor està per venir.

Maria Rosa Buxarrais
Presidenta Fundació Ajuda i Esperança

Versión Castellano

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *