Go to Top

Donació Bizum

Nota Legal

Amb subjecció a la Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, les seves dades s’incorporaran a un fitxer titularitat de Fundació Ajuda i Esperança, amb la finalitat de confeccionar i remetre al domicili indicat el certificat fiscal referent a la seva donació, i amb la finalitat que l’entitat esmentada pugui tenir coneixement de les persones que fan donacions i li pugui remetre la informació sobre la mateixa i les activitats que du a terme. Vostè declara sota la seva responsabilitat que les dades indicades són certes, correctes, actualitzades i que li pertanyen.Conforme a la Llei de protecció de dades, vostè podrà exercir en qualsevol moment el dret d’accedir, rectificar i cancel·lar les seves dades i d’oposar-se al seu tractament, adreçant-se per correu electrònic o correu ordinari a administracio@telefonoesperanza.com o Av. Portal de l’Àngel 7, 4t, despatx 7 – 08002 Barcelona.

 

(1) La Llei 27/2014 de 27 de novembre de l’Impost sobre Societats va establir que a partir de l’1 de gener del 2015 la desgravació en la declaració de renda pels donatius realitzats per persones físiques, que fins ara era del 25%, passa a ser l’any 2015 del 27,5% i a partir del 2016 del 30%.

 

Apareix el concepte de fidelització de donacions. Totes aquelles persones físiques que hagin fet donatius a la mateixa entitat en els darrers tres anys podran aplicar una deducció del 75% dels primers 150 € i un 35% de la resta (l’any 2015 els percentatges són 50% i 32,5%). Si qui fa els donatius durant tres anys és una persona jurídica es podrà deduir el 40% de la quantitat donada (37,50% l’any 2015).

Beneficis de donacions per a Empreses