Què en saps sobre el suïcidi?

1. El suïcidi només es dóna en persones que tenen trastorns mentals.

 
 
 

2. Si algú diu que es vol suïcidar és que no ho farà.

 
 
 

3. Quan algú fa alguna temptativa suïcida sempre és perquè vol morir.

 
 
 

4. Parlar amb algú de suïcidi pot provocar que ho faci.

 
 
 

5. El suïcidi és hereditari.

 
 
 

6. El suïcidi és molt més freqüent en persones grans que en joves.

 
 
 

7. Escoltar algun amic/ga que diu que es vol suïcidar és molt complicat. És millor dir-li que ho parli amb algun adult.