Go to Top

Història

Antecedents Històrics

La primera notícia que tenim de la creació d’un telèfon de l’esperança data del final de la segona guerra mundial a Anglaterra. Es vivien temps de caos i desesperació i el servei va sorgir com a una ajuda puntual i urgent a la crisi i com a prevenció del suïcidi. Posteriorment es va ampliar i sorgiren serveis d’atenció psicològica, etico-moral i d’orientació.

https://www.samaritans.org/

Fundació del primer Telèfon de l’Esperança a Espanya

El primer Telèfon de l’Esperança creat a Espanya es va fundar a Bilbao l’any 1968. Va ser el sacerdot Franciscà Jesús Biain (A.C.S), que en tenir notícia dels telèfons d’ajuda a altres llocs de món, concretament a Londres, va veure la necessitat de crear un servei similar a Espanya. I així va néixer “La Voz del prójimo”.

Fundació del Telèfon de l’Esperança de Barcelona

El mes de març de 1969 neix el Telèfon de l’Esperança de Barcelona fundat pel sacerdot Caputxí i psicòleg Mossèn Miquel Àngel Terribas i Alamego (A.C.S.). La Fundació va estar sota la seva direcció fins que va morir de forma sobtada l’octubre de 1986 amb 53 anys.

Va ser al mes de març de 1987 que es va posar en marxa la segona etapa del Telèfon de l’Esperança de Barcelona sota la supervisió del Patronat de la Fundació Ajuda i Esperança, creat amb l’única finalitat estatutària de promoure, donar suport i mantenir el servei del Telèfon de l’Esperança de Barcelona.