Go to Top

Qui som

Fundació Ajuda i Esperança

La Fundació Ajuda i Esperança és una organització privada sense ànim de lucre creada el març de 1987 per a promoure, fomentar i donar suport al servei de comunicació i orientació urgent i immediata anomenat Telèfon de l’Esperança.

Aquest servei d’atenció telefònica va ser fundat el 19 de març de 1969 per Mn. Miquel Àngel Terribas, promotor i director fins a la seva mort l’any 1986.

El Telèfon de l’Esperança és un servei que ofereix atenció les 24 hores, 365 dies i és portat a terme per un voluntariat preparat específicament per a aquesta finalitat.

Els principis conductors que regeixen la nostra actuació són:

 

M I S S I Ó

La nostra missió se centra a oferir atenció social en un març de total anonimat i confidencialitat amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida i el benestar emocional de les persones que viuen situacions de solitud, incomunicació o que generen un patiment, contribuint així a crear una societat més solidària, acollidora i resilient.

V I S I Ó

Ser un servei de referència en atenció comunitària i voluntariat oferint un espai d’escolta i acompanyament per a pal·liar la solitud, la incomunicació, l’angoixa i preocupació de les persones. Potenciem la cerca conjunta d’opcions i possibilitats que permetin afrontar la seva necessitat o situació concreta. Complementem aquesta acció facilitant informació sobre altres serveis assistencials que puguin ser d’ajuda. Generalitzem la nostra visió oferint formació i assessorament en matèria d’auxili, situació de necessitat, atenció a persones en crisi, escolta activa i comunicació, prevenció del suïcidi, entre d’altres.

V A L O R S