Go to Top

Voluntaris

Voluntaris/Escolta

 

La xifra de voluntaris/escolta oscil·la entre les 180 i 200 persones.

Cadascun d’ells ha triat un torn, que té assignat amb la periodicitat corresponent.

La dedicació dels voluntaris al servei és de 10 hores al mes.

Voluntaris Tècnics i Administratius

Hi ha un grup de voluntaris que col·laboren en les activitats tècniques, com ara determinats aspectes de la formació inicial, en tasques administratives, com coordinació d’horaris entre els escoltes, enviament de mails i diferents tasques de seguiment.