Idioma

Observatori de l'Esperança (OBE)

Un projecte en conveni amb la Fundació "la Caixa"

La creació de l’Observatori de l’Esperança ve motivada per la voluntat de generar dispositius d’anàlisi dins la fundació que treballin les dades que es generen de la prestació dels nostres serveis. Al mateix temps és un espai de reflexió i anàlisis multifactorial que busca fer una descripció fonamentada de l’entorn que ens envolta per donar resposta a les idees que ens qüestionem com a societat.

L’observatori té els següents objectius generals: 

Observar amb una visió global la societat que ens envolta mitjançant els mecanismes interns de la fundació. 

Analitzar el conjunt de dades que recullen els serveis del Telèfon de l’Esperança i el Telèfon de Prevenció del Suïcidi de la Fundació Ajuda i Esperança. 

Reflexionar sobre la realitat que ens envolta, fenòmens socials actuals i sobre la pràctica de l’escolta activa (activitat pròpia dels serveis que ofereix la fundació). 

Comunicar les dades que obtenim mitjançant els canals de comunicació adients per a cada cas. 

 

La publicació de dades suposa una aportació significativa al camp del coneixement, al treball professional, al món social i a l’institucional. Així mateix, implica transformar l’entitat en un ens de referència en l’atenció telefònica i en la gestió del big data

 

Publicacions disponibles

 

 

 

ÚLTIMES DADES DISPONIBLES

 

 

Descarregar OBE 2021

 

Un projecte en conveni amb

Scroll to Top