Idioma

Voluntariat

La tasca consisteix a atendre les trucades que arriben a les nostres línies telefòniques mitjançant diferents tècniques d’escolta.

L'atenció telefònica es fa des de casa, així doncs, viure a prop de la seu de l'entitat no és un requisit per poder-se unir al voluntariat.

Les persones voluntàries són el motor de la nostra entitat, sense elles res seria possible. Per això és molt important cuidar-les i preservar la integritat de tot l’equip humà sobretot per la càrrega emocional de les trucades.

Proporcionem un entorn segur tant per les persones que necessiten ajuda com pels voluntaris. Per aquest motiu hi ha quatre requisits per ser escolta:  

  • ♦ Tenir més de 25 anys.
  • ♦  Tenir una molt bona comprensió del català i del castellà.
  • ♦  Viure un moment d’estabilitat emocional.
  • ♦  Disposar de 10 hores al mes per dedicar-les a escoltar els altres.

 

La incorporació al nostre voluntariat és un procés acurat i progressiu, encaminat a garantir el benestar de tothom. Els passos de selecció i formació són els següents: 

1 Entrevista personal

És un intercanvi d’informació, expectatives i compromisos. En primer lloc serveix per a que la persona pugui valorar si vol formar part de l’entitat; també és una trobada que ens permet conèixer millor al futur voluntari/ària i valorar-ne la idoneïtat per desenvolupar la tasca d'atendre el Telèfon de l'Esperança.

2 Formació inicial

El procés formatiu consta d’una primera part teòrica amb l’objectiu que el nou voluntari/ària conegui els recursos teòrics en el marc de l’escolta activa, gestió emocional i patologies mentals, a fi i efecte de que disposi d’eines per afrontar-se a les diverses tipologies de trucades que rebem. Volem un servei de qualitat per qui ens necessita, i també volem vetllar pel voluntari/ària.

3 Pràctiques amb un tutor

La segona fase de la formació és pràctica tant amb trucades simulades com reals. D’aquesta manera l’assimilació dels coneixements teòrics i la seva aplicació són progressives i permeten que les persones voluntàries ofereixin un servei de qualitat.

Formació continuada

Oferim un seguiment personalitzat de la tasca que desenvolupen les persones voluntàries, organitzant un acte bianual on es convida a les persones voluntàries a assistir a sessions per debatre i comentar l’atenció que ofereixen, a partir de trucades reals prèviament enregistrades.

Fes-te voluntari/ària


Sigues una veu amiga

Autoritzo l’ús del meu número de telèfon mòbil per assumptes relatius a la gestió i coordinació de la seva petició com a futura persona voluntària de la Fundació Ajuda i Esperança. Aquesta autorització permet també incloure el meu número en grups de WhatsApp creats únicament per dur a terme la gestió d’aquesta activitat.
Estic d'acord amb el tractament de les dades d'acord amb la Política de privacitat

Tens algun dubte?

Posa't en contacte amb el nostre equip

Scroll to Top