Idioma

Política de Privacitat

La Fundació Ajuda i Esperança i el seu servei de comunicació i orientació urgent i immediata anomenat Telèfon de l’Esperança de Barcelona informa als usuaris/àries del lloc web sobre la seva política respecte al tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris/àries i clients/es que puguin ser obtingudes per la navegació o contractació de serveis a través del seu lloc web, així com de les dades personals de què disposin la Fundació Ajuda i Esperança i el Telèfon de l’Esperança, obtingudes per qualsevol altre mitjà o motiu.

En aquest sentit, la Fundació Ajuda i Esperança i el Telèfon de l’Esperança garanteixen el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i la Llei Orgànica  3/2018, de [ACP1] 5 desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Responsable del tractament: FUNDACIÓ AJUDA I ESPERANÇA

CIF: R-5800402-I

Adreça: Avinguda Portal de l’Àngel, 7 principal 2.A 08002-Barcelona

Correu electrònic: coordinacio@telefonesperanza.com

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades: coordinacio@telefonoesperanza.com

FINALITATS DEL TRACTAMENT DE DADES

La Fundació Ajuda i Esperança tractarà les vostres dades amb les finalitats especificades en cada tràmit, segons quin sigui el procediment i mitjà pel qual s’han obtingut i de conformitat amb la regulació establerta pel RPGD i altres disposicions d'aplicació. El registre d'activitats de tractament es troba a Registre d'activitats de tractament.

 

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE DADES 

La base legal que ens permet el tractament de dades personals per les finalitats indicades són:

1- Consentiment

2- Execució d’una relació contractual o mesures precontractuals

3- Interès legítim

4- Obligació legal

CONSERVACIÓ DE LES DADES TRACTADES 

Per totes les finalitats descrites, el període en el que les dades es conservaran serà mínim de dotze mesos a l’empara de la Llei 25/2007, de 18 d’octubre, de conservació de les dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions; i durant el termini que preveu la normativa vigent en cada moment per fer front a l’exercici i defensa de reclamacions.

 

DESTINATARIS DE LA INFORMACIÓ

La informació personal proporcionada es comunicarà a les entitats i organismes següents:

  1. El destinatari de dades principal és la Fundació Ajuda i Esperança, qui es compromet a no vendre, llogar o cedir les teves dades personals,
  2. Proveïdors de servei de correu electrònic:
  3. Encarregats del tractament contractats: Aquells proveïdors que necessitin accedir a les teves dades per la prestació de serveis, subscrits sempre a contractes de confidencialitat i al tractament de dades personals necessaris, exigits per la normativa per a protegir la teva privacitat.

 

DRETS DE L’AFECTAT

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, i a revocar el seu consentiment en qualsevol moment –sense que això afecti a la licitud del tractament prèvia a la revocació-, quan procedeixin davant la Fundació Ajuda i Esperança a l'Avinguda Portal de l’Àngel, 7 principal 2.A de Barcelona 08002 o bé a coordinacio@telefonoesperanza.com. Té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent i per obtenir més informació sobre el seu dret a la protecció de dades pot acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

RESERVA DE DRETS

Fundació Ajuda i Esperança es reserva el dret de modificar aquesta política de privacitat de forma unilateral i sense preavís. Per aquest motiu recomanem als usuaris/àries que la consultin amb regularitat.

Aquesta política de privacitat s’ha modificat per última vegada el dia: 15 d’agost de 2021.

 

Scroll to Top